>

نصب و راه اندازی انواع دوربین های مدار بسته

خدمات نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته مجموعه رایا افزای تهران

نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته(CCTV)

امروزه کمترین کسب و کاری را می توان یافت که راه روها و اماکن محل آمد و شد آن ، مجهز به دوربین های مداربسته نباشد و دلیل آن بسیار واضح است .زیرا صرف وجود دوربین های مداربسته باعث بهبود و افزایش امنیت امنیت عمومی خواهد شد ، از این منظر که اگر خدای ناخواسته اتفاق غیر مترقبه ای و به طور اخص سرقتی رخ بدهد از طریق دوربین های مداربسته شناسایی و پیگرد سارقان بسیار ساده تر خواهد بود و دلیل دوم که از دلیل نخست نیز مهتر و موثر تر است ، صرف وجود دوربین های مدار بسته است که عامل بازدارنده بسیار نیرومندی جهت پیشگیری از تعدی به قانون و ارتکاب به جرایم محسوب می گردد و به نح بسیار موثری جرائم را در مناطق و اماکنی که مجهز به دوربین های مداربسته هستند کاهش می دهد .


آیا استفاده از دوربین های مداربسته اجباری است؟


از طرف دیگر با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد پلیس محترم اماکن کشور نصب دوربین های مداربسته را برای بسیاری از کسب و کارها اجباری دانسته ، بطوریکه در صورت عدم تجهیز بودن به دوربین مداربسته مجوزهای لازم صادر نمی گردد و این نیز خود دلیل محکم دیگری جهت استفاده بی چون وچرای دوربین های مداربسته است.
ارائه خدمات نصب دوربین مداربسته رایا افزای تهران با توجه به بودجه ، مقیاس کار ،میزان حسایت اماکن نیازمند تجهیز و نوع تجهیزات انتخابی توسط مشتری انجام خواهد شد

اقسام دوربین های مداربسته

در این مقاله انواع دوربین های مداربسته را معرفی و کاربرد آنها را ذکر منماییم.